Trung tâm LIFE

Nhà Tài trợ & Đối tác

Giới thiệu

Mở rộng tầm ảnh hưởng

Trung tâm LIFE đau đáu với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống cho các cộng đồng dễ bị tổn thương. Thật vậy, họ là những người thiệt thòi vì chưa tiếp cận được thông tin và dịch vụ, bị kỳ thị trong xã hội vì sự khác biệt về giới tính và khuynh hướng tình dục, hoặc vì khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống. Với tinh thần ấy, LIFE thực hiện sứ mệnh này cùng các tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng, khu vực tư nhân và cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời, nhằm huy động nguồn lực và phát huy thế mạnh của từng đối tác.

Chúng tôi hiểu cộng đồng và xây dựng hình ảnh về hệ sinh thái cộng đồng bền vững mang tầm vóc lớn lao, tạo được sức lan toả mạng mẽ đến với xã hội.

Tôn trọng đa dạng bởi chỉ có sự khác biệt mới tạo nên được sự đa dạng và đổi mới. Bằng cách này, chúng tôi luôn thực hiện đúng những cam kết chiến lược của các đối tác đồng hành, linh hoạt thay đổi theo thời cuộc và khẳng định được giá trị của một “hệ sinh thái cộng đồng bền vững”.

Hội nhập – Phát triển để đáp ứng với bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, truyền tải sứ mệnh riêng của tổ chức: “Nâng cao chất lượng cuộc sống” để thực hiện thông điệp chung của toàn cầu “Sức khoẻ dành cho mọi người” bằng tiềm năng của “hệ sinh thái cộng đồng bền vững”.

Hợp tác

Cùng nhau đi xa

Trong chặng đường phát triển 10 năm và kinh nghiệp đồng hành cũng những đối tác lớn như USAID Việt Nam, Quỹ Toàn Cầu và Levi Strauss Foundation, LIFE tin vào sức mạnh của sự đoàn kết và đồng lòng. Đặc biệt, những giá trị mà LIFE xây dựng phía trên đã góp phần tạo nên những thành tựu đột phá.

Tài trợ & Đối tác

Special thanks to

Log in with your credentials

Forgot your details?