Trung tâm LIFE

Chương trình Hỗ trợ Công Nhân

Giới thiệu

Nâng cao chất lượng

Chương trình hỗ trợ công nhân tăng cường và duy trì sự hỗ trợ của chuỗi cung ứng việc làm trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống (WWB) cho người lao động đang làm việc tại các nhà máy và xí nghiệp tại Việt Nam.

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, bằng việc xây dựng và lồng ghép các chương trình chăm sóc sức khỏe, các hoạt động, sự kiện liên quan tới đời sống tinh thần cho người lao động vào các hoạt động xã hội thường niên của các nhà máy và xí nghiệp.

Xây dựng năng lực cho nhóm đại diện công nhân bằng cách phối hợp với nhà máy/xí nghiệp thực hiện các chương trình đào tạo cung cấp kiến thức về sức khỏe và kỹ năng cần thiết cho nhóm đại diện công nhân để họ có thể tự thúc đẩy các hoạt động WWB tại nhà máy và xí nghiệp.

Hỗ trợ BAN GIÁM ĐỐC nhà máy / xí nghiệp theo dõi tiến độ thực hiện và đánh giá tác động các hoạt động WWB thông qua việc hỗ trợ xây dựng các phương pháp và công cụ đơn giản, phù hợp với bối cảnh sản xuất của nhà máy / xí nghiệp.

2008 – 2019

Dự án chăm sóc sức khỏe nữ công nhân (HERproject)

HERproject là dự án chăm sóc điều kiện sức khoẻ tốt và nâng cao năng lực cho đội ngũ lao động, điều này sẽ góp phần thúc đẩy năng suất lao động và xây dựng chuỗi cung ứng một cách bền vững. Dự án HER Project thực hiện may đo các chương trình tập huấn về chăm sóc sức khoẻ, lựa chọn dựa trên nhu cầu của công nhân trong 6 chủ đề chính: Dinh Dưỡng trong chế độ ăn uống, Vệ sinh cá nhân, Biện pháp phòng, tránh thai, các bệnh lây qua đường tình dục; và được điều chỉnh để phù hợp với văn hoá từng vùng miền.

2017 – 2019

Dự án Đổi Mới Hỗ Trợ Kỹ Thuật Trong Thực Hiện Sáng Kiến Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống Công Nhân

Trong hơn 10 năm qua, Trung Tâm LIFE cùng với quỹ Levi Strauss đã thực hiện hỗ trợ hơn hàng trăm nhà máy trong việc đảm bảo năng suất lao động đi đôi với chất lượng cuộc sống của công nhân ngành May Mặc tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp thực hành tốt trách nhiệm xã hội theo 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Log in with your credentials

Forgot your details?