Tổ chức cộng đồng LIFE Centre

Trung tâm Nâng cao
Chất lượng Cuộc sống

Sức khỏe
Cộng đồng

Xây dựng và điều phối mạng lưới cộng đồng tư vấn dự phòng, xét nghiệm và hỗ trợ điều trị HIV, đánh giá rủi ro/tác động từ thiên tai, biến đổi khí hậu, phát huy sáng kiến phát triển sinh kế.

Hỗ trợ
Công nhân

Khảo sát, tư vấn và thực hiện chính sách và hoạt động đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp – sinh sản – tình dục, quyền và trách nhiệm của người lao động và chủ doanh nghiệp.

Sách và
Tài liệu

Tổng hợp, cập nhật và chia sẻ kiến thức chuyên sâu và tài liệu giảng dạy về chăm sóc sức khỏe, tư vấn dự phòng điều trị HIV/AIDS, phát triển cá nhân và tổ chức.

USAID
Pepfar

Giới thiệu

Vì cuộc sống
tốt đẹp hơn

Trung tâm LIFE là một tổ chức xã hội, phi lợi nhuận, tiên phong trong lĩnh vực dự phòng HIV, bảo vệ sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục, và nâng cao năng lực phát triển cá nhân và tổ chức của người dân và cộng đồng dễ bị tổn thương.

Phản hồi

Nhận xét
từ đối tác

Log in with your credentials

Forgot your details?