HÀNG NGÀN CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG HÀO HỨNG THAM GIA CHUỖI HOẠT ĐỘNG SAFE-ZONE TẠI TP HCM

HÀNG NGÀN CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG HÀO HỨNG THAM GIA CHUỖI HOẠT ĐỘNG SAFE-ZONE TẠI TP HCM

Trong quý 1 năm 2023, Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM cùng các tổ chức cộng đồng DOME (Glink, Aloboy, G3VN và M for M) tổ chức chuỗi 10 sự kiện can thiệp HIV/AIDS...

Continue reading

Log in with your credentials

Forgot your details?