Trung tâm LIFE

Thành tựu

Cột mốc

Bước chân vạn dặm

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) là một tổ chức xã hội, phi lợi nhuận với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua nghiên cứu, tập huấn và thực hiện các chương trình hiệu quả, tác động cao và có thể duy trì bền vững. Từ khi được thành lập dưới Liên hiệp các Tổ chức Khoa học và Kỹ thuật (VUSTA) vào ngày 01/08/2007, LIFE hoạt động mạnh trên lĩnh vực xây dựng năng lực cộng đồng, chăm sóc sức khỏe, dự phòng HIVAIDS và cải thiện chất lượng cuộc sống công nhân.

Cam kết với sứ mệnh đặt ra, Trung tâm LIFE luôn chủ động lắng nghe nhu cầu và tiếng nói của cộng đồng để phát triển các hoạt động đem lại hiệu quả cao, tác động mạnh và mang tính bền vững. Việt Nam đã trở thành một quốc gia phát triển với sự gia tăng nhanh chóng của các nguồn lực đầu tư từ quốc tế và trong nước vào phát triển mọi mặt của xã hội, đặc biệt là kinh tế, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Để đáp ứng với sự phát triển đó, Trung tâm LIFE chủ động thiết kế những chương trình hỗ trợ cộng đồng còn nhiều thiệt thòi, chưa hoặc không có điều kiện tiếp cận thông tin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Bên cạnh đó, LIFE ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện, giám sát và quảng bá các hoạt động của mình nhằm tạo sự lan tỏa nhanh trong cộng đồng và đồng thời, thu thập kết quả, bằng chứng để liên tục cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động.

Bên cạnh sự phát triển của xã hội, phương tiên truyền thông đại chúng đa phương tiện cũng có phát triển nhanh và mạnh. Tuy nhiên, vẫn có nhiều bộ phận dân số chưa tiếp cận được, hoặc chưa cảm thấy quan tâm, đến thông tin và công nghệ hiện đại giúp dự phòng và chăm sóc liên quan đến HIV/AIDS. Chương trình Tăng cường Khả năng ứng phó và Sức khỏe cộng đồng của LIFE đã tư vấn dự phòng, xét nghiệm sàng lọc HIV và hỗ trợ kết nối với cơ sở y tế cho hơn 150,000 lượt người có hành vi nguy cơ nhiễm hoặc lây truyền HIV như nam quan hệ tình dục đồng giới, phụ nữ chuyển giới (trong cộng đồng LGBTI-nữ đồng tính-nam đồng tính-lưỡng tính-chuyển giới-liên giới tính), nam và nữ lao động tình dục, nam và nữ tiêm chích ma túy, và người đang sống chung với HIV. Bên cạnh đó, mạng lưới các tổ chức cộng đồng mà LIFE điều phối đã chuyển gửi gần 5.000 người có HIV vào điều trị HIV và hỗ trợ tuân thủ điều trị kể từ năm 2011 đến nay. Tỉ lệ phát hiện ca nhiễm HIV mới từ các dự án của LIFE đóng góp từ 40% đến 60% tổng ca nhiễm được tìm thấy ở các tỉnh LIFE hoạt động.

Ở khu vực nông thôn, các dự án nâng cao năng lực cộng đồng đã trang bị kiến thức đánh giá rủi ro thiên tai và tác động từ biến đổi khí hậu, nâng cao kỹ năng lập kế hoạch hành động, phát huy sáng kiến phát triển sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu cho hơn gần 5.000 phụ nữ tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; Từ đó gia đình họ chủ động biện pháp sinh kế và bảo vệ sức khoẻ phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu.

Nhờ vào những nỗ lực, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hội nhập kinh tế quốc tế. Thị trường xuất khẩu nhanh chóng được mở rộng với hàng ngàn khu công nghiệp khắp đất nước. Chương trình Hỗ trợ Công nhân do LIFE thực hiện đã mang lại tác động tích cực đến đời sống của hàng ngàn công nhân (hơn hai phần ba là công nhân nhập cư) trong ngành công nghiệp may mặc, da giày, đồ gỗ và điện tử. Thông qua đó, các công ty nhãn hàng quốc tế được LIFE tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện chính sách hỗ trợ y tế và giáo dục sức khỏe tại nơi làm việc, từ đó có thể thực hiện trách nhiệm xã hội của mình tốt hơn và phát triển kinh doanh bền vững tại Việt Nam. Từ năm 2008 đến nay, Trung tâm LIFE đã thực hiện cuộc đánh giá nhu cầu, mức độ hài lòng với công việc, dựa vào đó, thiết kế và thực hiện hàng ngàn lớn tập huấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, quyền và trách nhiệm của người lao động, kỹ năng giao tiếp và thương lượng. Tính đến hết tháng 3, 2019, Chương trình Hỗ trợ Công nhân của Trung tâm LIFE đã trang bị kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực nêu trên cho hơn 200.000 công nhân trong gần 100 nhà máy trên cả nước.

Đây là một trong những chiến lược thực hiện chương trình của LIFE. Chúng tôi tin rằng để phát triển bền vững, các cộng đồng người dễ bị tổn thương và được hỗ trợ từ các dự án, và các tổ chức đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của họ, phải được nâng cao năng lực về quản lý và phát triển tổ chức, thiết kế và quản lý hoạt động, quản lý tài chính minh bạch để có thể cùng đồng hành với LIFE cung cấp dịch vụ dự phòng, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, tránh lây lan ra ngoài xã hội. LIFE, phối hợp với nhiều chuyên gia, đã tập huấn cho đội ngũ tiếp cận cộng đồng nhiều kiến thức cập nhật và phương pháp mới trong dự phòng HIVxét nghiệm sàng lọc nhanh HIV trong giai đoạn mới nhiễm, uống thuốc dự phòng HIV trước và sau khi phơi nhiễm. Từ đó, LIFE và các tổ chức cộng đồng ngày càng chứng minh vai trò tích cực và chủ đạo trong việc đồng hành cùng khối y tế nhà nước trong kiểm soát dịch HIV để tiến tới chấm dứt dịch vào năm 2030.

Từ năm 2011 đến nay, LIFE đã hỗ trợ nâng cao năng lực cho 31 tổ chức cộng đồng để họ có thể tự chủ và vận hành hiệu quả trong cung cấp dịch vụ dự phòng và hỗ trợ về HIV/AIDS cho cộng đồng dễ bị tổn thương. Qua gần mười năm, nhiều tổ chức trong số này đã lớn mạnh và vì vậy, LIFE đẩy mạnh nâng cao khả năng huy động nguồn lực của họ để có kinh phí độc lập, dồi dào hơn nhằm duy trì cung cấp các dịch vụ cộng đồng và mở rộng phạm vi hoạt động. Kể từ giữa năm 2016, bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp, cung cấp tất cả nguồn lực, LIFE dần chuyển sang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chiến lược, đặc biệt kiến tạo một hệ sinh thái các tổ chức cộng đồng để phối hợp hoạt động, chia sẻ nguồn lực, tạo sức mạnh cộng hưởng cho các chương trình đang triển khai.

Phối hợp và đồng hành cùng các cơ sở nhà nước-đối tác địa phương để cùng nâng cao chất lượng đời sống cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương cũng đóng vai trò quan trọng đem lại hiệu quả thực hiện chương trình của LIFE và các tổ chức cộng đồng. Vì vậy, LIFE thường phối hợp với các tổ chức quốc tế và chuyên gia đã tập huấn cho các cán bộ y tế và nhân viên tư vấn trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước và tư nhân về giới tính, tính dục, nhận diện giới và sự đa dạng trong xu hướng tình dục nhằm giúp họ thay đổi cách phục vụ, cung cấp các dịch vụ không kỳ thị và nhạy cảm giới cho các nhóm dễ bị tổn thương mà Trung tâm LIFE hướng đến.

Trong lĩnh vực hỗ trợ công nhân, LIFE tập huấn kỹ năng giám sát cho cán bộ quản lý, đào tạo 30 giảng viên nguồn tại nhà máy về quyền và nghĩa vụ người lao động, cung cấp kiến thức và kỹ năng bảo vệ sức khỏe sinh sản cơ bản cho hơn 2.000 cộng tác viên được chọn ra từ công nhân nhà máy. Đặc biệt, LIFE tư vấn cho các nhà máy đối tác phát triển/cập nhật chiến lược và chính sách phát triển nhân sự, chính sách chăm sóc sức khỏe sao cho hài hòa giữa nâng cao chất lượng sống của người lao động và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Nhìn lại chặng đường hơn 12 năm phát triển với sứ mệnh thúc đẩy và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và cộng đồng dễ bị tổn thương, Trung tâm LIFE cảm thấy tự hào đã thiết lập một “hệ sinh thái” các tổ chức cộng đồng có năng lực và xây dựng tính cam kết cao để cùng đồng hành trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe, kiểm soát dịch HIV, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng và người lao động dễ bị tổn thương, góp phần vào phát triển một Việt Nam khỏe mạnh và năng động.

Thành tựu

Đóng góp ý nghĩa

LIFE trân trọng và tự hào vì những đóng góp to lớn từ cộng đồng, nhà tài trợ và các tổ chức đoàn thể, đã sát cánh cùng LIFE để đạt được những đóng góp đầy ý nghĩa.

70%

Ngân sách phục vụ cộng đồng

34

CBO tham gia các dự án Sức khỏe Cộng Đồng

105

Nhà máy tham gia dự án Hỗ trợ Công nhân

Dấu ấn

Khoảnh khắc đáng nhớ

Trong chặng đường hoạt động, LIFE đã ghi dấu lại được những khoảng khắc đáng nhớ. Thật vậy, đó là những hành trình rất riêng, kể về những con người đến từ những câu chuyện khác nhau, đã gặp gỡ cùng đồng hành với sứ mệnh đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Log in with your credentials

Forgot your details?