Media about LIFE Centre

Nâng cao chất lượng cuộc sống của người công nhân tại Việt Nam

Chúng tôi đã nhìn lại một số tổ chức nổi bật được hỗ trợ từ Quỹ Levi Strauss. Các đối tác lâu năm này không chỉ là đơn vị nhận tài trợ – mà là nguồn lực vô giá cho cộng đồng và tại các quốc gia sản xuất sản phẩm may mặc.

Chương trình Hỗ trợ Công nhân (WWB) đặt trọng tâm vào cách thức vận hành kinh doanh, thu hút hỗ trợ từ nhà cung cấp và các tổ chức địa phương để thực hiện các chương trình bảo vệ và nâng cao năng lực cho tập thể dây chuyền sản xuất sản phẩm.

Chương trình WWB có thể làm cho công nhân khỏe mạnh và hiệu quả trong công việc, còn các nhà máy cũng có thể tăng năng suất cao hơn.

Ở Việt Nam, đối tác thực hiện của chúng tôi là Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống, gọi tắt là Trung tâm LIFE. Trong nhiều năm qua, Trung tâm LIFE được quỹ Levi Strauss (LSF) tài trợ đã cung cấp các chương trình hỗ trợ sức khỏe, tài chính và sức khỏe gia đình cho công nhân tại các nhà máy nơi chúng tôi hoạt động. Ngoài ra, Trung tâm LIFE hỗ trợ các nhà máy theo dõi tiến trình và đưa ra các chiến lược để tích hợp WWB vào hoạt động.

Chúng tôi đã có buổi nói chuyện với Thạc sĩ Nguyễn Nguyên Như Trang, Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành Trung tâm LIFE, để tìm hiểu thêm về cách thức và phương châm hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân may mặc tại Việt Nam.

Quỹ Levi Strauss hỗ trợ Trung tâm LIFE kể từ năm 2007. Những thay đổi lớn nhất nào về quyền và an sinh của công nhân trong những năm qua?

Chương trình Hỗ trợ Công nhân ở buổi ban đầu được thực hiện qua nhiều khía cạnh: từ tìm hiểu Bộ luật Lao động Việt Nam, đến vận dụng luật hiện hành để đàm phán hợp đồng lao động, giờ làm việc và tăng lương. WWB cũng cho phép công nhân may mặc, đặc biệt là phụ nữ, nâng cao hiểu biết về sức khỏe, từ đó giảm bớt nghỉ phép. Hơn nữa, thông qua WWB, công nhân có được các kỹ năng sống quan trọng như giao tiếp và quản lý xung đột, rất hữu ích trong công việc và cuộc sống.

Nguồn lực quan trọng nhất mà Trung tâm LIFE cung cấp cho công nhân là gì?

Trung tâm LIFE thực hiện cải tiến các Chương trình Công nhân ngay tại nhà máy, về các chủ đề kiến thức sức khỏe và tài chính. Các chương trình này được tổ chức tại các nhà máy trên khắp Việt Nam, trang bị cho công nhân may mặc những thông tin và kỹ năng quan trọng.

Kể từ năm 2017, Trung tâm LIFE đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho ban quản lý nhà máy tham gia chương trình WWB, giúp họ xây dựng chiến lược và đào tạo các công nhân ưu tú trở thành cầu nối với nhà máy, hỗ trợ lại cho đội ngũ lao động. Trung tâm LIFE tin rằng đây là những bước cần thiết để đảm bảo WWB được duy trì như một phần cốt lõi của các hoạt động của nhà máy.

Phần thưởng đáng giá nhất trong công việc thực hiện WWB là gì?

Phần thưởng đáng giá nhất trong quá trình thực hiện là biết rằng Trung tâm LIFE mang lại những thay đổi tích cực và cải thiện rõ rệt cho cuộc sống công nhân may mặc, cũng như cho hoạt động kinh doanh của nhà máy. Nếu chương trình WWB có thể làm cho công nhân khỏe mạnh và hiệu quả trong công việc, thì các nhà máy cũng có thể tăng năng suất cao hơn – mối tương quan này truyền cảm hứng và động lực cho tập thể Trung tâm LIFE mỗi ngày.

19/11/2019, từ levistrauss.com, dịch và chỉnh sửa bởi Nguyễn Quỳnh Anh

Thảo luận

Ý kiến đóng góp của bạn

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?