Trung tâm LIFE

Đội ngũ

Lãnh đạo

Cảm hứng & Động viên

Nhà sáng lập – Giám Đốc

Thạc sĩ Nguyễn Nguyên Như Trang

Đào tạo chuyên môn về Y tế công cộng tại Hà Lan, có kinh nghiệm chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt đối với các chương trình HIV/AIDS. Đặt sự nhạy cảm về giới, sự tham gia có ý nghĩa của các cộng đồng bị ảnh hưởng và trách nhiệm xã hội là trọng tâm của mọi hoạt động. Bà luôn cống hiến những đóng góp có ý nghĩa dành cho nhóm cộng đồng yếu thế và dễ bị tổn thương.

Hoạt động: Thạc sĩ Nguyễn Nguyên Như Trang được đào tạo Y tế Công cộng tại Hà Lan năm 1999, có kinh nghiệm chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt đối với các chương trình HIV/AIDS trong hơn 20 năm qua tại Trung tâm LIFE và các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác: CARE (1994-2003), Liên minh Công nhân và Cộng đồng Toàn cầu (GA) của Quỹ Thanh niên Quốc tế (2004). Bà đã tạo được mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và xã hội dân sự có liên quan đến những hoạt động kể trên.

Sứ mệnh: Bà luôn đặt sự nhạy cảm về giới, sự tham gia có ý nghĩa của các cộng đồng bị ảnh hưởng và trách nhiệm xã hội là trọng tâm của mọi hoạt động. Trong các năm làm việc của mình, Ths. Trang đã thiết kế và quản lý nhiều các chương trình giáo dục sức khỏe-tình dục khác nhau, bao gồm: phòng chống HIV/AIDS, các dự án xây dựng khả năng phục hồi của phụ nữ và cộng đồng.

Giá trị: Bà luôn cống hiến những đóng góp có ý nghĩa dành cho nhóm cộng đồng mà Trung Tâm LIFE mang sứ mệnh hỗ trợ, đúng với tinh thần của châm ngôn “Sống hết lòng, làm hết sức, chơi hết mình”.

Đồng sáng lập – PGĐ Kĩ Thuật và Kiểm Soát Chất Lượng

Bác sĩ Hàng Thị Xuân Lan

Bề dày kinh nghiệm trong các chương trình phát triển cộng đồng, cố vấn kỹ thuật, giám sát và đánh giá. Hiện nay, bà đang là Giám đốc Dự án Quỹ Toàn Cầu Phòng chống HIV/AIDS (VUSTA), đồng thời là cố vấn kỹ thuật cho tất cả các dự án được tài trợ bởi USAID. Bs. Lan tin rằng một tổ chức nên cải thiện hoạt động phù hợp với xu thế mới của thời đại, bằng những tầm nhìn xa rộng và sáng tạo.

Hoạt động: Bác sĩ Hàng Thị Xuân Lan có 5 năm đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Trung Tâm Phòng Chống HIV/AIDS thành phố Đà Nẵng, 3 năm ở tổ chức CARE. Bs. Lan tích lũy nhiều kinh nghiệm trong hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng chiến lược can thiệp, giám sát và đánh giá trong dự án nâng cao sức khỏe, phát triển cộng đồng. Hiện nay, bà là Giám đốc Dự án Quỹ Toàn Cầu Phòng chống HIV/AIDS (thành phần VUSTA), đồng thời là cố vấn kỹ thuật cho tất cả các dự án được tài trợ bởi USAID.

Sứ mệnh: Bs. Lan đã xây dựng nên những bước đi táo bạo, xây dựng tầm nhìn chiến lược cho các chương trình phát triển cộng đồng, bằng những ý tưởng sáng tạo và thay đổi đột phá, ghi dấu nên những thành tích ấn tượng trong chặng đường phát triển 10 năm của Trung Tâm LIFE.

Giá trị: Bs. Lan luôn luôn tìm tòi học hỏi những ý tưởng mới lạ với tầm nhìn xa rộng, từ đó có thể cải tiến tổ chức hoạt động hiệu quả theo xu thế mới của thời đại, cũng như sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả.

Phó Giám đốc Điều hành

Thạc sĩ Trần Ngọc Lina

Chuyên ngành Tài chính Kế toán với lợi thế kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Bà Lina ưu tiên xây dựng tổ chức vận hành hiệu quả, từ đó có thể giải quyết các vấn đề sức khỏe của cộng đồng yếu thế và dễ bị tổn thương. Bà luôn đề cao việc phát huy năng lực nhân viên cũng như sự gắn kết tập thể để cùng tạo ra sức mạnh và đạt được sứ mệnh chung.

Hoạt động: Thạc sĩ Trần Ngọc Lina chuyên ngành Tài chính Kế toán, đảm trách 07 năm các vị trí và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Năm 2015, bà Lina gia nhập Trung tâm LIFE điều hành Kế toán, Nhân sự và giữ các vị trí cấp cao. Sau 06 năm năng nổ hoạt động và mang lại những đóng góp to lớn cho LIFE, bà Lina được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc vào năm 2019, đảm nhiệm Quản lý Tài chính, Ngân sách và Tài trợ; Quản lý và phát triển nguồn nhân lực; Dịch vụ hỗ trợ hành chính.

Sứ mệnh: Bà Lina ưu tiên xây dựng tổ chức vận hành hiệu quả, từ đó có thể giải quyết các vấn đề sức khỏe của các cộng động yếu thế và dễ bị tổn thương. Bà Lina nhấn mạnh vai trò của mình trong việc thiết lập văn hóa tổ chức tập trung vào hiệu suất và dịch vụ dân số chính, và đảm bảo quy trình hoạt động hiệu quả, đáp ứng tính minh bạch và hiệu quả chi phí.

Giá trị: Với phương châm “Tài sản quý nhất của doanh nghiệp là con người’’, bà Lina luôn đề cao việc phát huy năng lực của nhân sự cũng như sự gắn kết tập thể để cùng tạo ra sức mạnh và đạt được sứ mệnh chung.

Quản lý tài chính

Trương Hồng Ngọc

Đào tạo chuyên sâu về tài chính kế toán tại Khoa Kinh tế – ĐHQG TP.HCM, cùng với nhiềm năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán và quản lý công tác tài chính kế toán, bà Ngọc luôn đề cao trách nhiệm quản lý hiệu quả tài chính trong các hoạt động của Trung Tâm LIFE. Bà Ngọc tin rằng khi cả tập thể cùng có trách nhiệm, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau, thì sẽ cùng nhau đạt đến những tầm vóc thành công lớn lao.

Hoạt động: Bà Trương Hồng Ngọc được đào tạo chuyên sâu về tài chính kế toán tại Khoa Kinh tế – ĐHQG Tp. HCM (nay là Đại học Kinh tế Luật). Bà có 2 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán và 8 năm đảm nhiệm quản lý công tác tài chính, kế toán tại Trung tâm LIFE. Chính vì thế, bà Ngọc tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hoạt động của tổ chức xã hội cộng đồng, cũng như quy định tài chính kế toán của pháp luật Việt Nam và các Nhà tài trợ.

Sứ mệnh: Bà Ngọc luôn đề cao trách nhiệm quản lý hiệu quả tài chính trong các hoạt động của Trung tâm LIFE. Bởi vì, khi một tổ chức nâng cao tính minh bạch, công khai tài chính, thì chắc chắn có thể thu hút được tài trợ cũng như tinh thần ủng hộ cho các dự án dành cho cộng đồng yếu thế và dễ tổn thương.

Giá trị: Bà Ngọc tin rằng khi cả tập thể cùng có trách nhiệm, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau, thì sẽ cùng nhau đạt đến những tầm vóc thành công lớn lao. Chính vì thế, bà Ngọc cũng như khối tài chính của Life luôn hoạt động với phương châm thống nhất “thành công là quá trình, không phải là đích đến“.

Đội ngũ

Đại gia đình LIFE

Đội ngũ của LIFE là tập hợp những thành viên tâm huyết với công tác đóng góp cho cộng đồng. Mỗi thành viên đến với LIFE từ những lĩnh vực chuyên môn và môi trường khác nhau. Như những mảnh ghép khắng khít thành một bức tranh đa dạng, nhiều màu sắc, bỗ trợ lẫn nhau, và cùng mang lại thành công trọn vẹn tròn đầy cho sứ mệnh của LIFE.

Nhân sự

Hỗ trợ & Thực hiện

Quản lý dự án

Lê Bích Phong

Quản lý dự án

Nguyễn Thị Lan

Quản lý dự án

Nguyễn Huy Khoa

Nhân viên dự án

Trương Thị Nhung

Trưởng nhóm SI

Nguyễn Công Hậu

Kế toán dự án

La Thị Kim Lan

Log in with your credentials

Forgot your details?