Căn cứ Quyết định số QĐ 40/2022/QĐ-LIFE ngày 15/12/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Trang trí bố trí nội thất văn phòng Trung tâm LIFE” thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững, Tăng cường sự tham gia của các Tổ chức xã hội và các Tổ chức Cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS, Cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho công nhân nhà máy và gia đình của họ ở Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Chăm sóc sức khỏe cho công nhân, Giáo dục quản lý tài chính cho công nhân và Chương trình nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động thông qua kênh Kỹ thuật số;

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC NAM

– Địa chỉ: 353/4 Phan Xích Long, phường 1, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

– Giá trúng thầu: 522.031.390 đồng.

– Nguồn vốn: Nguồn vốn dự án LADDERS.

– Loại hợp đồng: trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) thông báo đến Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Kiến Trúc Nam được biết và mời Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Kiến Trúc Nam đến Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) để ký kết hợp đồng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

Thông tin văn bản tại đây

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

Log in with your credentials

Forgot your details?