Họp điều phối triển khai hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại Tp.HCM do USAID hỗ trợ

Họp điều phối triển khai hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại Tp.HCM do USAID hỗ trợ

Qua các báo cáo thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là khu vực trọng điểm có số ca nhiễm HIV cao nhất cả nước. Với mong muốn đồng hành cùng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.HCM (HCDC) trong kiểm soát dịch HIV/AIDS nói riêng và nâng...

Continue reading

Log in with your credentials

Forgot your details?