THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP: GÓI THẦU “TRANG TRÍ BỐ TRÍ NỘI THẤT VĂN PHÒNG TRUNG TÂM LIFE”

Căn cứ Quyết định số QĐ 40/2022/QĐ-LIFE ngày 15/12/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Trang trí bố trí nội thất văn phòng Trung tâm LIFE” thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương...

Continue reading

THƯ MỜI: GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ TIN NHẮN VÀ TOP-UP CHO KHẢO SÁT: CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN VÀ DUY TRÌ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ PREP VÀ ARV CỦA CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐÍCH.

Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống (LIFE) trân trọng kính mời Các nhà thầu quan tâm tham dự Gói thầu cung cấp dịch vụ tin nhắn và top-up cho khảo sát: “Các yếu tố liên quan đến quyết định lựa chọn và duy trì dịch vụ điều...

Continue reading

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ TIN NHẮN VÀ TOP UP CHO KHẢO SÁT: Các yếu tố liên quan đến quyết định lựa chọn và duy trì dịch vụ điều trị PREP và ARV của các nhóm đối tượng đích

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ...

Continue reading

HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH GÓI THẦU: Cung cấp dịch vụ tin nhắn và top-up cho khảo sát ” Các yếu tố liên quan đến quyết định lựa chọn và duy trì dịch vụ điều trị PREP và ARV của các nhóm đối  tượng đích ”

Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống (LIFE) phát hành Hồ sơ yêu cầu Chào hàng cạnh tranh cho gói thầu dịch vụ tin nhắn và top up cho khảo sát ” Các yếu tố liên quan đến quyết định lựa chọn và duy trì dịch vụ điều...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu nâng cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp Bravo 8R3

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu nâng cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp Bravo 8R3 Căn cứ Quyết định số 30/2022/QĐ-LIFE ngày 09/09/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói...

Continue reading

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Gói thầu cung cấp dịch vụ trọn gói tham quan học tập kinh nghiệm trong nước và ngoài nước thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS)

THƯ MỜI Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm. Bên mời thầu trân trọng kính mời Các nhà thầu quan tâm tham dự Gói thầu cung cấp dịch vụ trọn gói tham quan học tập kinh nghiệm trong nước và ngoài nước thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương...

Continue reading

Log in with your credentials

Forgot your details?