Trung tâm LIFE

Tổ chức cộng đồng

Giới thiệu

Hệ sinh thái cộng đồng

LIFE tin rằng, khi toàn thể cộng đồng đoàn kết chung tay với nhau thì sẽ đạt được những tầm vóc lớn lao. Vì vậy, LIFE đã nỗ lực kết nối những nhóm cộng đồng yếu thế hoạt động đơn lẻ thành một hệ sinh thái cộng đồng bền vững. Đầu tiên và trước hết là hỗ trợ nguồn lực và nâng cao năng lực; từ đó các nhóm có thể thực hiện vai trò trách nhiệm xã hội, đóng góp trở lại cho cộng đồng; và cuối cùng là tạo nên những hiệu ứng lan tỏa cho toàn xã hội.

Mở rộng kết nối. Mở rộng và kết nối để củng cố và phát triển mạng lưới hệ sinh thái cộng đồng có chung tầm nhìn và chiến lược phát triển dành cho nhóm cộng đồng dễ tổn thương.

Nâng cao hiệu quả các chương trình nhằm mang đến những tác động lan toả dành cho cộng đồng nhóm đích để “Không một ai bị bỏ lại phía sau”.

Chuyên nghiệp hoá chiến lược phát triển, bồi dưỡng khả năng huy động nguồn lực để khẳng định năng lực “tự đứng vững” của mạng lưới “hệ sinh thái cộng đồng” trong bối cảnh chuyển giao nền kinh tế tại Việt Nam hiện nay.

Hệ sinh thái cộng đồng

Vượt qua mọi giới hạn

Hiện tại, LIFE đang cùng hàng trăm đối tác cộng đồng, liên kết với nhau như là những mắt xích trong mạng lưới hệ sinh thái. Qua các chương trình dự án, chúng ta đồng hành để cùng mang lại những đóng góp lớn lao cho cộng đồng và xã hội.

Danh sách

Đối tác cộng đồng

Log in with your credentials

Forgot your details?