HÀNG NGÀN CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG HÀO HỨNG THAM GIA CHUỖI HOẠT ĐỘNG SAFE-ZONE TẠI TP HCM

HÀNG NGÀN CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG HÀO HỨNG THAM GIA CHUỖI HOẠT ĐỘNG SAFE-ZONE TẠI TP HCM

Trong quý 1 năm 2023, Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM cùng các tổ chức cộng đồng DOME (Glink, Aloboy, G3VN và M for M) tổ chức chuỗi 10 sự kiện can thiệp HIV/AIDS...

Continue reading

USAID/LADDERS engages thousands of factory workers in a series of SAFE-ZONE campaigns, delivered by CBO/SEs through the DOME model, in a strategic collaboration with the Ho Chi Minh City (HCMC) Labor Federation

USAID/LADDERS engages thousands of factory workers in a series of SAFE-ZONE campaigns, delivered by CBO/SEs through the DOME model, in a strategic collaboration with the Ho Chi Minh City (HCMC) Labor Federation

LADDERS, through the SAFE Zone campaign, has worked to enhance the knowledge of workers in industrial zones and factories/companies, particularly among young people, on HIV prevention and safe sex practices. The campaign does this by providing them with information and practices for their protection to ensure their well-being. In...

Continue reading

USAID/LADDERS trains new community-based organizations and social enterprises on bidding procedures for social contracting as part of their financial sustainability.

USAID/LADDERS trains new community-based organizations and social enterprises on bidding procedures for social contracting as part of their financial sustainability.

Community-based organizations and social enterprises led by key populations have significant advantages in their capacity to reach, recruit, and support those most at-risk of HIV in supporting the national response in Vietnam. Social contracting, which is a direct funding mechanism for civil society organizations by the local government –...

Continue reading

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HỒ SƠ: “Tư vấn nâng cao năng lực quản lý tài chính cho các DOME thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS)”

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY Trung Tâm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống kính mời quý Công ty/Chuyên gia tư vấn có đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá cho hồ sơ “Tư vấn nâng cao năng lực quản lý tài chính cho các DOME thuộc...

Continue reading

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HỒ SƠ: “Tư vấn nâng cao năng lực xây dựng cơ cấu nhân sự và quản lý vận hành cho các DOME thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS)”.

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY Trung Tâm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống kính mời quý Công ty/Chuyên gia tư vấn có đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá cho hồ sơ “Tư vấn nâng cao năng lực xây dựng cơ cấu nhân sự và quản...

Continue reading

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HỒ SƠ:“Tư vấn nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, dịch vụ và kế hoạch hành động để kinh doanh hiệu quả cho các DOME thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS)”.

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY Trung Tâm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống kính mời quý Công ty/Chuyên gia tư vấn có đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá cho hồ sơ “Tư vấn nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, dịch vụ và kế...

Continue reading

THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI “TƯ VẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO CÁC DOME” THUỘC “DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ HIV VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ HIỆU QUẢ, THÍCH ỨNG VÀ BỀN VỮNG (LADDERS)”

TRUNG TÂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG (LIFE)         Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;           Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;...

Continue reading

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI: “TƯ VẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM,  DỊCH VỤ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ĐỂ KINH DOANH HIỆU QUẢ CHO CÁC DOME ” THUỘC “DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ HIV VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ HIỆU QUẢ, THÍCH ỨNG VÀ BỀN VỮNG (LADDERS)” .

TRUNG TÂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG (LIFE)         Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;           Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;...

Continue reading

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI: “TƯ VẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC XÂY DỰNG CƠ CẤU NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHO CÁC DOME” THUỘC “DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ HIV VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ HIỆU QUẢ, THÍCH ỨNG VÀ BỀN VỮNG (LADDERS)”.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;           Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;           Căn cứ quyết định số 1078/QĐ-LHH ngày 01/08/2007 của...

Continue reading

THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN GÓI “TƯ VẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH  CHO CÁC DOME “THUỘC DỰ ÁN “HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ  VỀ HIV VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ HIỆU QUẢ, THÍCH ỨNG VÀ BỀN VỮNG (LADDERS)”

TRUNG TÂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG (LIFE) Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ...

Continue reading

Log in with your credentials

Forgot your details?