THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Gói thầu làm chuỗi video clip SAFE-UNI STATION

Căn cứ Quyết định số QĐ 22/2022/QĐ-LIFE ngày 30/08/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu làm chuỗi video clip SAFE-UNI STATION  cho Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp...

Continue reading

THƯ MỜI: Gói thầu cung cấp dịch vụ trọn gói tham quan học tập kinh nghiệm trong nước và ngoài nước

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm. Bên mời thầu trân trọng kính mời Các nhà thầu quan tâm tham dự Gói thầu cung cấp dịch vụ trọn gói tham quan học tập kinh nghiệm trong nước và ngoài nước thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển...

Continue reading

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Gói thầu cung cấp dịch vụ trọn gói tham quan học tập kinh nghiệm trong nước và ngoài nước thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS)

THƯ MỜI Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm. Bên mời thầu trân trọng kính mời Các nhà thầu quan tâm tham dự Gói thầu cung cấp dịch vụ trọn gói tham quan học tập kinh nghiệm trong nước và ngoài nước thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Thiết kế và cung cấp và thi công bảng hộp đèn cho các DOME

Căn cứ Quyết định số 21/2022/QĐ-LIFE ngày 30/08/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thiết kế và cung cấp và thi công bảng hộp đèn cho các DOME”  cho Dự án Hỗ trợ...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Gói thầu làm music video Viral music SAFE-ZONE

Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-LIFE ngày 30/08/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu làm music video Viral music SAFE-ZONE video cho Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Thiết kế và cung cấp trò chơi tích hợp vào cổng trò chơi của ứng dụng D.Health

Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-LIFE ngày 30/08/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thiết kế và cung cấp trò chơi tích hợp vào cổng trò chơi của ứng dụng D.Health”  cho Dự...

Continue reading

THƯ MỜI: Gói thầu thiết kế tài liệu truyền thông thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS)

Kính gửi: Công ty TNHH thiết kế và thi công Nhà Tôi Architecture Căn cứ phê duyệt chủ trương của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc chỉ định Công ty TNHH thiết kế và thi công Nhà Tôi Architecture thực hiện Gói thầu thiết...

Continue reading

THÔNG TIN MỜI THẦU: Gói thầu thiết kế và cung cấp các posters dạng infographic, dạng hình ảnh và thông điệp dùng cho các chiến dịch và DOME

Kính gửi: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Nguyên Sa. Căn cứ phê duyệt chủ trương của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc chỉ định Công ty TNHH thiết kế và thi công Nhà Tôi Architecture thực hiện Gói thầu thiết...

Continue reading

Log in with your credentials

Forgot your details?